Accueil / Art to Play 2017 / Vendredi / Katapon 20