Accueil / Japan Expo 2014 / Mercredi / Alexis-Franck Mbea 171